Bærum kommune v/Kulturskolen
Postadresse: Boks 700, 1304 SANDVIKA
Besøksadresse: Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika
Epost: tom.wulff@baerum.kommune.no Telefon: 67504311 • kontakt: Tom Wulff
67504311
tom.wulff@baerum.kommune.no
KALK
Produksjonsliste
Program

KALK

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I løpet av en hel dag skal elevene lære om kalkstein og noen av steinens anvendelsesområder og betydning. Kalkstein er en naturlig ressurs i Asker og Bærum. Det har vært tatt ut kalk fra området i over 900 år. Kalk har vært en viktig næringsvei for begge bygdene. Dette bevises ved Bærum kommunevåpen som er en kalkovn.

Lærerveiledning

Det er ca. 100 elever pr. dag. Elevene må på forhånd være delt inn i seks grupper, nummerert fra en til seks. Det bør være med en lærer på hver gruppe, som følger gruppene rundt på postene.

Besøket kan gjerne forberedes utfra fagene samfunnsfag og naturfag, samt lokalhistorie. I kunnskapsløftet er det en del kompetansemål fra de to fagene som er aktuelle for kalkdagen på museet:

Læreplan i Samfunnsfag, kompetansemål etter 10. årstrinn (SAF1-03)

utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling

Læreplan i Naturfag, kompetansemål etter 10. årstrinn (NAT1-03)

forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg gjennom tidene, og grunnlaget for disse teoriene
undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner

undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Produsent: Asker museum
  • I samarbeid med: Murmester Svein Mundal, Miljøkalk AS og Takeda AS.
  • Idé/opplegg: Asker museum, murmester og Asker og Bærum historielag.

Om kunstner / utøver / gruppe

Alle voksne som er med på stasjonene er medarrangører.

Elevorientering

Program for dagen

Det meste av programmet foregår ute, så gode sko og varmt tøy, evnt. regntøy, er vesentlig. De fleste av øvelsene er praktiske, så arbeidstøy anbefales.  Det blir hyggeligere for alle når lærere og elever er på tur sammen. Vi ønsker at lærere spiser sammen med elevene. Elevene kan spise medbrakt matpakke inne i Kafé Gunhild. Der er det også salg av vafler, is, kakao mm. 

For å gjøre elevene oppmerksomme på kalkens enorme betydning for Asker og Bærum, kan det være verdt å nevne at Bærums kommunevåpen er en stilisert kalkovn.

Kl. 09.00 – Frammøte på Asker Museum. Adresse: Otto Valstads vei 19, Hvalstad

Kl. 09.00 – 09.30 - Elevene ønskes velkommen, og får en gjennomgang av den 900 år lange tradisjonen for kalkmørtelproduksjon i Asker og Bærum.

Kl. 09.30 – 11.00 – Praktiske øvelser i grupper

Kl. 11.00 – 11-30 – Matpause

Kl. 11.30 – 13. 00 – Praktiske øvelser i grupper

Kl. 13. 00 – Dagen ved museet avsluttes

Øvelsene er som følger:

1: brenning og lesking av kalk

2: produksjon av kalktabletter og laboratorieforsøk

3: muring av natursteinsmur

4: kalkmaleri og krittegning

5: lære om kalken som forurensningsbekjemper

6: geologistand med fossiler

Multimedia og vedlegg

Bilder

Kalk på Asker museum
Foto: Petter Dillevig
Kalk i muring
Foto: Petter Dillevig
Kjemisk
Foto: Petter Dillevig
Kjemisk
Foto: Petter Dillevig
Kalkmaling og leskebenk
Foto: Petter Dillevig
Ringi kalkovn
Kulturarv
Trinn: 8 - 8
Turnéplan: KALK vår 2019
Turnéplan: KALK høst 2018
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Angående innhold og turneplan; Tom Wulff,  kulturskolen (epost: tom.wulff@baerum.kommune.no)
Programlengde
En hel dag.
Maks publikumsantall
100
Arena / rom
Asker museum
Er workshop
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Bærum kommune v/Kulturskolen
Produsent:
Asker museum