Bærum kommune v/Kulturskolen
Postadresse: Boks 700, 1304 SANDVIKA
Besøksadresse: Otto Sverdrups plass 4, 1337 Sandvika
Epost: tom.wulff@baerum.kommune.no Telefon: 67504311 • kontakt: Tom Wulff
67504311
tom.wulff@baerum.kommune.no
PILEGRIMSLEDEN
Produksjonsliste
Program

PILEGRIMSLEDEN

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Pilegrimens venner er veiviser. Elevene vandrer en dag som pilegrim slik pilegrimer alltid har gjort opp gjennom historien. På sin vandring fra Haslum kirke og gjennom skogen vil de møte forteller Helga Samset på Nygård. Hun foretar en reise tilbake i tid med sin fortellerkunst, før elevene vandrer videre til Annikveien i Lommedalen. LÆRERKURS MANDAG 28. AUGUST 2017  KL. 11.30 for høstens vandring, LÆRERKURS TORSDAG 26. APRIL 2018.  KL. 11.30 for vårens vandring. FRAMMØTE I HASLUM KIRKE. Innholdet i informasjonsmappen som tidligere ble kopiert og sendt til skolene, skrives ut fra Bildearkivet. Klikk på lenken "Bilder" nedenfor. Innholdet i informasjonsmappen er scannet derfor ligger materialet lagret som bilder selv om det inneholder både tekst og bilder. Totalt er dette 20 sider. Tidsskjemaet for vandringen ligger som eget dokument nedenfor bildearkivet.

Lærerveiledning

Elevene er delt inn i gruppe A og gruppe B. Gruppene starter med 1 times mellomrom. Elevene hentes på skolen kl. 8.10(A) / 09.10(B).

Tidsplan tur: Oppstart Haslum kirke ca. kl. 8.30/09.30 - avgang kl.9.15/10.15, Øverland bru kl. 9.35/10.35, Øverland Gård kl.9.50/10.50, Kalkovnen kl. 10.20/11.20, Krysset Ankerveien/Pilegrimsleden kl. 10.30/11.30, Bærumskalderaen kl. 10.40/12.40, lunsj v/rasteplassen kl.11.00/12.00, Kølabonn kl. 11.25/12.25, Holen skog kl.11.40/12.40. Fortellerteater Nygård gruppe A: kl. 12.10 Fortellerteater Nygård gruppe B: kl. 13.10 Avgang fra Nygård begge grupper: kl. 12.45/13.45, Skriverberget, kl. 13.25/14.25, Bussavgang Annikveien kl. 14.10/15.10.

Medvirkende: Helga Samset - forteller, tlf. 99 24 61 21 Pilegrimsledens Venner v/Sissel Løberg, tlf. 47 40 13 08 - Veivisere Kateket i Haslum menighet tlf. 67 50 06 00/67 50 05 21 - koordinerer kateketene.

Ønsker du å vite mer om pilegrimsvandring i Norge, se www.pilegrim.info. Pilotprosjekt, Pilegrimsleden Nettstedet er opprettet i 2009.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Kunstnere/grupper: Lærerkurs mandag 28. august 2017 kl. 11.30/torsdag 26. april 2018 kl. 11.30
  • Produsent: Musikk- og kulturskolen
  • I samarbeid med: Pilegrimsledens Venner, Bærum kirkelige fellesråd, Nygård Utfartsted,Kulturbussen, forteller Helga Samset og musikk - og kulturskolen.
  • Idé/opplegg: Kulturavdelingen i samarbeid med pedagogisk senter og Pilegrimsledens venner.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Pilegrimsleden
Foto: Petter Dillevig
Kaldera
Foto: fra artikkel i Aftenposten
Haslum kirke
Foto: Per Øgland
Nygård
Foto: Per Øgland
Skriverberget
Foto: Per Øgland
Øverland bru
Foto: Per Øgland
Forteller
Foto: Per Øgland
På vei! Pilegrimsguide Carl Fredrik Petlund leder på vei mot Nygård
Foto: Freddy Nilsen
Kullmile
Foto: fra nettet
Beretninger om en pilegrimsferd - kort skisse over et undervisningsopplegg
Pilegrimsleden for 6. klasse i Bærumsskolen
Til foresatte og andre interesserte - om Pilegrimsleden for 6. klasse
Til foresatte og andre interesserte - fortsettelse
Bakgrunnsinformasjon
Haslum kirke
Haslum kirke - forts.
Hva er pilegrimer?
Vandring langs pilegrimsleden - sammendrag
Etappebeskrivelse
Etappebeskrivelse - fort.
Fortellerstund
Informasjon til elevene
Om pilegrimsleden og om kulturlandskapet som leden går gjennom
Kulturminnene fra gamle dager
Kirkens symbolspråk
Forslag til for- og etterarbeid
Kolbrenning
Kolbrenning, forts. 2
Vi brenner kol - elevoppgaver
Myrmalm+trekol=jern

Video/Lyd

Kulturarv
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Tom Wulff, tlf. 67 50 43 10. Kontaktperson for busstransport: Britt Helliesen, tlf. 67 50 43 10
Programlengde
En hel dag
Arena / rom
Haslum Kirke
Merknad
Skolene må stille med to voksne på turene. Turguiden fra Pilegrimsleden har ikke ansvar for elever og disiplin. Det må derfor være to voksne i tilfelle elever blir syke og må følges tilbake eller andre uforutsette hendelser.
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Bærum kommune v/Kulturskolen
Produsent:
Musikk- og kulturskolen