baerum

For utøver

Vil du bli utøver i vår lokale skolesekk?

Send søknadsskjema til;
hans.dillevig@baerum.kommune.no

Søknadsfrist: 1. november for skoleåret 2018 - 19

Skjemaet er en åpen PDF. Lagre det og legg det som et vedlegg i en e-post.