Tilbake

NEW VISIONS Henie Onstad kunstsenter 4. trinn

Årets DKS prosjekt for 4. klassetrinn har tema fotografi. Elevene vil besøke utstillingen New Visions som samler om lag 30 yngre, internasjonale kunstnere som arbeider med eksperimenterende fotografi og video. Kunstnerne reflekterer sine nettverksbaserte, digitale produksjonsvilkår og computerskjermen som den fremste visningsplattformen for bilder. Henie Onstad kunstsenter vil lage en presentasjon av utstillingen som er tilpasset 4. klassetrinn. Det vil også bli workshop i "Labben".

I februar 2020 åpner Henie Onstad Kunstsenter sin første utgave av en omfattende satsning på nytt fotografi, i form av en fototriennale. Tittelen New Visions henspiller på den ungarske maleren og fotografen Lazlo Moholy-Nagys manifest «A New Instrument of Vision (1932), som fikk stor innflytelse på utviklingen av det eksperimenterende fotografiet i mellomkrigstiden.

Slik fotografiet de første tiårene av forrige århundre bidro til et nytt blikk på en stadig mer mekanisert og industrialisert verden, bruker kunstnere i dag fotografiet eksperimentelt til å utforske aspekter ved en digitalisert hverda

Blant tendensene utstillingen viser er digital kollasj, som i likhet med kubismens kollasjer fra de første tiårene i det 20. århundret er basert på samtidens massedistribuerte mediebilder og -produkter. En annen viktig retning er utforskingen av fotografiets skulpturelle karakter, der kunstnere utvider todimensjonale bilder til tredimensjonale gjenstander i rommet. Videre fremhever utstillingen kunstnere som arbeider med fotografisk deformering og manipulering av kroppen.

New Visions vises i Storsalen, Store Prisma og Lille Prisma, og åpner 06.02.2020.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Bærum kommune v/Kulturskolen
  • Kunstnere/grupper: Henie Onstad kunstsenter

Publikumskommentarer

føkk derePublisert av: fuck you (klasse - ) – 18.10.2019 11:26